lgotyp1 lgotyp3

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

17.05.2013

Opublikowano: 17 maj 2013

 

Uczestnicy Projektu, których wnioski wstępnie zostały i  nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania mają możliwość jednorazowego wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie biznes planu w terminie do 28.05.2013 do godziny 13.00.
 
Tryb postepowania odwoławczego zgodny jest z odpowiednimi zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.