lgotyp1 lgotyp3

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

15.05.2013

Opublikowano: 16 maj 2013

 
 

26.04.2013

Opublikowano: 26 kwiecień 2013

 

17.04.2013

Opublikowano: 17 kwiecień 2013

INFORMACJA O TERMINIE NABORU WNIOSKÓW !!!:

W związku z zakończeniem w dniu 16.04.2013 wsparcia szkoleniowo – doradczego, informujemy iż wnioski:

a) „wniosek o przyznanie wsparcia finansowego”;
b) „wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego”

należy składać w Biurze projektu:

Przemyśl, ul. Franciszkańska 22/6; telefon: 16 73 23 195

w nieprzekraczalnym terminie:
od 17.04.2013 do 30.04.2013

w godzinach 900 – 1300

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w II egzemplarzach/kompletach w teczkach zawieszkowych w wersji papierowej (obligatoryjna). W wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) należy złożyć biznes plan wraz z harmonogramem rzeczowo finansowym.


Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Dokumenty powyższe można pobrać z zakładki „DOKUMENTY” lub w Biurze projektu.

 

Szczegółowych informacji udziela biuro projektu !


 

 

21.03.2013

Opublikowano: 22 marzec 2013

Ogłoszenie o naborze II edycja

PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO - DORADCZA Sp. z o.o.

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU „WŁASNA FIRMA – TWOJA SZANSĄ” II EDYCJA

Zgłoszenia do projektu dokonuje się poprzez dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie do Biura projektu lub punktu rekrutacyjnego.

Dokumenty rekrutacyjne do wypełnienia można odebrać w Biurze projektu lub punkcie rekrutacyjnym oraz pobrać ze strony internetowej projektu (www.przemysl62.pakd.pl)

Termin składania dokumentów:

w dniach od 08.04.2013 do 19.04.2013 w godz. od 9.00 do 13.00

Miejsce składania dokumentów:

- dla mieszkańców powiatu przemyskiego ziemskiego w biurze projektu w Przemyślu, ul. Franciszkańska 22/6
- dla mieszkańców powiatu lubaczowskiego w punkcie rekrutacyjnym w Lubaczowie, ul. Kościuszki 14

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć w jednej z następujących form:

1. osobiście (z dowodem osobistym)

- dla mieszkańców powiatu przemyskiego ziemskiego w biurze projektu w Przemyślu,ul. Franciszkańska 22/6
- dla mieszkańców powiatu lubaczowskiego w punkcie rekrutacyjnym w Lubaczowie, ul. Kościuszki 14

2. listownie na adres:

- biura projektu w Przemyślu – 37 - 700 Przemyśl, ul. Franciszkańska 22/6,
- punktu rekrutacyjnego w Lubaczowie – 37 – 600 Lubaczów, ul. Kościuszki 14

3. e-mailowo na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projekcie oraz składania dokumentów rekrutacyjnych zawarte są w:

- Regulaminie uczestnictwa w projekcie
- Regulaminie Rekrutacji uczestników do projektu
- Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

które dostępne są w zakładkach Rekrutacja i Dokumenty oraz w biurze projektu w Przemyślu i w punkcie rekrutacyjnym w Lubaczowie.

 

08.03.2013

Opublikowano: 08 marzec 2013

W związku z powstałym błędem w Teście Kompetencji PAKD Sp. z o.o. wyjaśnia, że maksymalna liczba punktów do zdobycia 
wynosi 5 pkt tj.

- za każdą odpowiedź „a” – 0,5 pkt.

- za każdą odpowiedź „b” – 0,25 pkt.

- za każdą odpowiedź „c” – 0,0 pkt,

a nie tak jak podano w teście tj.

- za każdą odpowiedź „a” – 1,0 pkt.

- za każdą odpowiedź „b” – 0,5 pkt.

- za każdą odpowiedź „c” – 0,25 pkt.

 

26.02.2013

Opublikowano: 26 luty 2013

Lista Uczestników Projektu - Kobiety I edycja

L.p.

Nr rejestracyjny

Liczba punktów

1

6/I/K/Przemyśl

89,00

2

1/I/K/Przemyśl

87,00

3

15/I/K/Przemyśl

81,00

4

4/I/K/Przemyśl

80,75

5

14/I/K/Przemyśl

79,10

6

11/I/K/Przemyśl

78,90

7

1/I/K/Lubaczów

77,40

8

2/I/K/Przemyśl

71,50

9

16/I/K/Przemyśl

71,15

10

7/I/K/Przemyśl

67,80

11

3/I/K/Lubaczów

67,60

12

8/I/K/Przemyśl

67,30

13

5/I/K/Przemyśl

67,05

Lista Uczestników Projektu - Mężczyźni I edycja

L.p.

Nr rejestracyjny

Liczba punktów

1

3/I/M/Lubaczów

82,70

2

6/I/M/Przemyśl

79,00

3

12/I/M/Przemyśl

77,85

4

1/I/M/Lubaczów

75,75

5

2/I/M/Lubaczów

74,95

6

18/I/M/Przemyśl

74,60

7

5/I/M/Przemyśl

74,30

8

7/I/M/Przemyśl

74,25

9

9/I/M/Przemyśl

73,00

Lista Rezerwowa - Kobiety I edycja

L.p.

Nr rejestracyjny

Liczba punktów

1

13/I/K/Przemyśl

65,60

2

2/I/K/Lubaczów

63,65

3

3/I/K/Przemyśl

59,50

Lista Rezerwowa - Mężczyźni I edycja

L.p.

Nr rejestracyjny

Liczba punktów

1

1/I/M/Przemyśl

72,40

2

10/I/M/Przemyśl

72,30

3

4/I/M/Lubaczów

70,90

4

6/I/M/Lubaczów

69,60

5

15/I/M/Przemyśl

66,80

6

19/I/M/Przemyśl

63,20

7

11/I/M/Przemyśl

62,90

8

3/I/M/Przemyśl

60,45

9

4/I/M/Przemyśl

59,65