lgotyp1 lgotyp3

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

03.07.2013

Opublikowano: 03 lipiec 2013

INFORMACJA O TERMINIE NABORU WNIOSKÓW !!!:

II edycja

W związku z zakończeniem w dniu 02.07.2013 wsparcia szkoleniowo – doradczego, informujemy iż wnioski:

a) „wniosek o przyznanie wsparcia finansowego”;
b) „wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego”

należy składać w Biurze projektu:

Przemyśl, ul. Franciszkańska 22/6; telefon: 16 73 23 195

w nieprzekraczalnym terminie:

od 03.07.2013 do 16.07.2013

w godzinach 900 – 1300 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w II egzemplarzach/kompletach w teczkach zawieszkowych w wersji papierowej (obligatoryjna).  W wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) należy złożyć biznes plan wraz z harmonogramem rzeczowo finansowym.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Dokumenty powyższe można pobrać z zakładki „DOKUMENTY” lub w Biurze projektu.

 

Szczegółowych informacji udziela biuro projektu !