lgotyp1 lgotyp3

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

08.03.2013

Opublikowano: 08 marzec 2013

W związku z powstałym błędem w Teście Kompetencji PAKD Sp. z o.o. wyjaśnia, że maksymalna liczba punktów do zdobycia 
wynosi 5 pkt tj.

- za każdą odpowiedź „a” – 0,5 pkt.

- za każdą odpowiedź „b” – 0,25 pkt.

- za każdą odpowiedź „c” – 0,0 pkt,

a nie tak jak podano w teście tj.

- za każdą odpowiedź „a” – 1,0 pkt.

- za każdą odpowiedź „b” – 0,5 pkt.

- za każdą odpowiedź „c” – 0,25 pkt.