lgotyp1 lgotyp3

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

13.02.2013

Opublikowano: 13 luty 2013

Lista rankingowa - Kobiety

L.p.

Nr rejestracyjny

Liczba punktów

1

6/I/K/Przemyśl

65,50

2

1/I/K/Przemyśl

63,00

3

4/I/K/Przemyśl

58,50

4

1/I/K/Lubaczów

58,00

5

15/I/K/Przemyśl

58,00

6

11/I/K/Przemyśl

57,00

7

14/I/K/Przemyśl

56,00

8

16/I/K/Przemyśl

54,00

9

2/I/K/Przemyśl

49,00

10

13/I/K/Przemyśl

48,00

11

5/I/K/Przemyśl

46,50

12

7/I/K/Przemyśl

46,50

13

3/I/K/Lubaczów

46,00

14

2/I/K/Lubaczów

45,00

15

8/I/K/Przemyśl

45,00

16

3/I/K/Przemyśl

40,00

17

10/I/K/Przemyśl

38,50

18

12/I/K/Przemyśl

26,00

19

9/I/K/Przemyśl

25,00

 

Lista rankingowa - Mężczyźni

L.p.

Nr rejestracyjny

Liczba punktów

1

3/I/M/Lubaczów

59,00

2

1/I/M/Lubaczów

57,50

3

10/I/M/Przemyśl

54,50

4

6/I/M/Przemyśl

54,50

5

12/I/M/Przemyśl

54,50

6

17/I/M/Przemyśl

53,00

7

9/I/M/Przemyśl

53,00

8

7/I/M/Przemyśl

52,50

9

5/I/M/Przemyśl

52,50

10

4/I/M/Lubaczów

51,50

11

6/I/M/Lubaczów

51,50

12

18/I/M/Przemyśl

51,50

13

2/I/M/Lubaczów

50,50

14

1/I/M/Przemyśl

48,50

15

15/I/M/Przemyśl

48,50

16

19/I/M/Przemyśl

46,50

17

3/I/M/Przemyśl

45,50

18

11/I/M/Przemyśl

45,00

19

4/I/M/Przemyśl

43,00

20

21/I/M/Przemyśl

42,50

21

2/I/M/Przemyśl

42,50

22

13/I/M/Przemyśl

41,00

23

16/I/M/Przemyśl

39,00

24

14/I/M/Przemyśl

38,50

25

8/I/M/Przemyśl

33,00

Do kolejnego etapu zostało zakwalifikowanych 16 kobiet i 19 mężczyzn, którzy uzyskali najwyższą punktację oraz minima punktowe kwalifikujące do następnego etapu rekrutacji