lgotyp1 lgotyp3

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

06.02.2013

Opublikowano: 07 luty 2013

LISTA KANDYDATÓW
NIEZAKWALIFIKOWANYCH FORMALNIE

I EDYCJA 

L.P

Numer Rejestracyjny

Uwagi

1

5/I/M/Lubaczów

Wniosek nie spełnia wymogów formalnych

2

17/I/M/Przemyśl

Wniosek nie spełnia wymogów formalnych

3

20/I/M/Przemyśl

Wniosek nie spełnia wymogów formalnych

4

1/I/IT/K

Wniosek nie spełnia wymogów formalnych

 Zgodnie z § 5 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Własna firma – Twoją szansą”, Kandydat ma prawo zapoznać się ze swoją kartą oceny formalnej w Biurze projektu w Przemyślu: osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego stosowne upoważnienie.