lgotyp1 lgotyp3

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja

Opublikowano: 02 styczeń 2013

LISTA PRACOWNIKÓW BENEFICJENTA UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE REKRUTACJI I OCENY BIZNES PLANÓW

 

1.Buglewicz Rafał - woj. podkarpackie

2.Głąb Krzysztof – woj. podkarpackie

3.Kaniowska Urszula - woj. podkarpackie

4.Koczapska Alicja – woj. podkarpackie

5.Liput Robert – woj. podkarpackie

6.Marchel Wiesław - woj. podkarpackie

7.Niemiec-Gierut Katarzyna – woj. małopolskie

8.Piech Krzysztof – woj. podkarpackie

9.Półchłopek Rafał – woj. podkarpackie

10.Stawarz Zenon – woj. podkarpackie

11.Tomasik Wiesław – woj. podkarpackie