lgotyp1 lgotyp3

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

24.01.2013

Opublikowano: 24 styczeń 2013

Informujemy, że w związku z wydłużeniem terminu naboru I edycja do dnia 30.01.2013 r. lista kandydatów niezakwalifikowanych formalnie zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu w Przemyślu w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia naboru.